09-30-2016 Neodesha v Cherryvale Football - photoguyrob